Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

           pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielNauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

  

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice

    

     

  

 

 

             VIII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

                            „Chrońmy przyrodę"

 

                                        REGULAMIN KONKURSU

I.        ORGANIZATORZY 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

      Współorganizator:

Urząd Miejski w Ziębicach

II.    TERMIN I MIEJSCE

Termin – 22.04.2009 rok

Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

III.                     TEMATYKA KONKURSU

Ø      Wiadomości przyrodnicze objęte programem nauczania kl. IV – VI szkoły podstawowej

Ø      Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce oraz formy ochrony przyrody

IV.  CELE KONKURSU

Ø      przybliżenie uczniom problemów lokalnego środowiska przyrodniczego na drodze odkrywania i działania,

Ø      upowszechnienie i pogłębienie wiedzy związanej z ochroną przyrody,

Ø      propagowanie wiedzy przyrodniczej,

Ø      kształtowanie postaw proekologicznych

V. UCZESTNICY KONKURSU

Ø      W konkursie uczestniczą uczniowie klas IV i V.

Ø      Szkoła reprezentowana jest przez 5-osobowe zespoły.

Ø      Szkoła może zgłosić jedną reprezentację.

V.      KATEGORIE KONKURSOWE

ü      Konkurs fotograficzny „Zwierzęta chronione naszego rejonu”

Album (minimum 10 zwierząt w tym 2 pod ochroną wraz z opisem ) w formacie A5 ( praca musi być oprawiona i podpisana).

Fotografie nie mogą być poddane obróbce komputerowej.

ü      Konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej – część pisemna i ustna.

 

VI.  PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

Etap I

Ø     Wykonanie albumu (minimum 10 stron wraz z opisem) w formacie A5 (musi być oprawiony i podpisany).

Fotografie nie mogą być poddane obróbce komputerowej.

Pracę konkursową należy przesłać w formie papierowej oraz elektronicznej

do 31. 03. 2009 r.

na adres:

 

                        Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza,

                                57-220 Ziębice, Plac Wolności 1.

Praca powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autorów.

Etap II

Ø      Część pisemna (30 minut) – wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują test,

 podczas którego wykażą się wiedzą z zakresu programu przyrody dla klas IV – VI szkoły podstawowej

oraz związanej z ochroną przyrody.

Ø      Część ustna (finałowa) – do tej części zakwalifikują się 4 drużyny,

które uzyskają w części pisemnej największą liczbę punktów.

Uczestnicy etapu finałowego będą udzielali odpowiedzi ustnych na wylosowane pytania.

W tej części zmagań szkołę reprezentują zespoły 2-osobowe.

Ø      Wygrywa drużyna, która w części finałowej zdobędzie największą liczbę punktów.

VII.                   ZASADY UCZESTNICTWA

1.    Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie przez szkołę uczestnictwa

na „Karcie zgłoszenia”. (załącznik 1).

2.    „Kartę zgłoszenia” należy przesłać do 31 marca 2009 r. na adres:

 

                  Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza,

                             57-220 Ziębice, Plac Wolności 1.

3.    Test i pytania finałowe układane są na podstawie propozycji przesłanych ze szkół, biorących udział w konkursie.

Prosimy nauczycieli przyrody o ułożenie 10 pytań zamkniętych (sugerowana punktacja 0-1) i 5 pytań otwartych

 (sugerowane odpowiedzi z punktacją 0-5) na temat ochrony przyrody.

Pytania konkursowe należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do 31 marca 2009r. na adres organizatora.

4.    Nauczycieli chętnych do opracowania testów konkursowych zapraszamy dnia

17 kwietnia 2009 r. o godz. 1400 do siedziby szkoły.

VIII.               TERMINY

Ø      Przesłanie karty zgłoszenia do konkursu – 31.03.2009 r.

Ø      Przesłanie pracy konkursowej  – albumu fotograficznego - 31.03.2009 r.

Ø      Dostarczenie propozycji pytań konkursowych - 31.03.2009 r.

Ø      Spotkanie nauczycieli opracowujących test konkursowy – 17.03.2009 r.

Ø      Termin konkursu – 22.04.2009 r

IX.  NAGRODY

Wszyscy uczestnicy (nauczyciele i uczniowie) otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.

Dodatkowe nagrody otrzymają szkoły, które prześlą prace na konkurs fotograficzny.

X.      KOMISJA KONKURSOWA

Ø      Komisję konkursową powołuje organizator.

Ø      W skład komisji wchodzą przedstawiciele organizatorów, przedstawiciele władz gminy oraz nauczyciele

- opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie.

Ø      Komisja dokonuje oceny prac bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej,

a rozdanie nagród następuje po poczęstunku.

Ø      Komisja konkursowa wyłoni również laureatów prac fotograficznych.

Ø      Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

XI.  INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela mgr Barbara Zańko –

 nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach,

tel. (074) 8 191 576

 e-mail:sp2ziebice@vp.pl

XII.                   INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych przez szkoły prac.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji poradników w wydawnictwach

 3. lub na stronach internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora) w celu promowania tematyki

 4.  związanej z ochroną przyrody.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W RYWALIZACJI!

             Na zwycięzców czekają atrakcyjne  nagrody !!!

    *******************************************************************

Kto się zdrowo odżywia ten swój organizm ożywia!

 

 

 

Jedzmy dużo warzyw i owoców,

Zażywajmy świeżego powietrza i spacerów,

a pośród nas chorych będzie niewielu!

 

 

 

 

Smakowite a przede wszystkim pięknie podane

 specjały wiosenne przygotowywali uczniowie z klasy II b

 

-------------------------------------------------------------------------------------

                  

 

           EKOLOGICZNA „DWÓJKA”

 

            Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach aktywnie uczestniczą w różnych

działaniach na rzecz ochrony środowiska. W ubiegłym tygodniu włączyli się również do akcji ekologicznej

 organizowanej przez Referat Promocji Gminy wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim

w Ziębicach. 

We wtorek 17.02.2009 roku uczniowie z kl. II a - członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego ,,Nasza Ziemia"

prowadzonego pod kierunkiem koordynatora projektu ,,Szkoła Promująca Ekorozwój"

pani Barbary Zańko oraz uczniowie z kl.IV a pod kierunkiem pani Jolanty Bednarskiej rozdawali mieszkańcom Ziębic ekologiczne torby wielokrotnego użytku, zachęcając tym samym do ochrony środowiska.

Uczniowie kl. IV a przygotowali również  hasła zachęcające mieszkańców do zmiany nawyków podczas

robienia zakupów, zastępując jednorazowe torby foliowe torbami wielokrotnego użytku.

 

Oto kilka z nich:

 

Worki foliowe precz!

Czysta ziemia to ważna rzecz !!!

 

Kto z worów foliowych rezygnuje, ten Ziemię ratuje!!!

 

Jak dbać o przyrodę? My to wiemy!

Z torbą ekologiczną na zakupy idziemy!!!

  

Na zakupy z torbą ekologiczną idziemy!

Z worków foliowych rezygnujemy!!!

 

Worki foliowe 300 lat się rozkładają

 i hałdy śmieci z nich powstają !!!

   

                                                               *********************************************************************

 

SP nr 2 w Ziębicach włączyła się do akcji ekologicznej organizowanej

przez Referat Promocji Gminy wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska

przy Urzędzie Miejskim w Ziębicach. Uczniowie z kl. II a z Szkolnego Klubu Ekologicznego ,,Nasza Ziemia" prowadzonego pod kierunkiem koordynatora projektu ,,Szkoła promująca Ekorozwój" pani B.Zańko oraz uczniowie z kl.IV a pod kierunkiem p.J.Bednarskiej we wtorek 17.02.2009 r.

rozdawali mieszkańcom Ziębic ekologiczne do wielokrotnego użytku.

 

Klasa IV a przygotowała również  hasła zachęcające mieszkańców

do zmiany nawyków podczas robienia zakupów.

 

Oto kilka z nich:

 

WORKI FOLIOWE PRECZ!

EKOLOGICZNE TORBY RATUJĄ PRZYRODĘ!

CZYSTA ZIEMIA TO WAŻNA RZECZ !!!

 

Kto z worów foliowych rezygnuje, ten Ziemię ratuje!!!

 

Worki foliowe precz, przyroda to ważna rzecz!!!

 

Jak dbać o przyrodę? My to wiemy!

Z torbą ekologiczną na zakupy idziemy!!!

 

Każdy o tym wie,

że worki foliowe

 działają na przyrodę źle !!!

 

Zmień swoje nawyki !!!

Zamiast worków foliowych używaj ekologiczne torby!

 

Na zakupy z torbą ekologiczną idziemy!

Z worków foliowych rezygnujemy!!!

 

Worki foliowe 300lat się rozkładają

 i hałdy śmieci z nich powstają !!!

********************************************************************************

Echo szkolnej korespondencji

 

Odpowiedziała na nasz list  Barbara Wachowicz- autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka. To pisarka, która propaguje polski patriotyzm, postawy honoru i prawości. Autorka pasjonujących opowieści o życiu, twórczości, miłościach, tajemnicach Wielkich Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa.

 

  Barbara Wachowicz to laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in.: Mistrza Mowy Polskiej, Złotego Chryzostoma, Srebrnego Asa,             Orderu Uśmiechu i innych.

 

 

 

 

*************************************************************************************

                 

 

 

***************************************************

OWOCE I WARZYWA-TO ŹRÓDŁO ZDROWIA I  WITAMINY.

 

Wiedzą o tym  chłopcy i dziewczyny!

 

    Czasami mamy ochotę na coś słodkiego!

   Sięgnijmy po  jabłko i marchew. One zaspokoją naszą zachciankę oraz zbawiennie wpłyną na nasze samopoczucie, skórę, trawienie i ZDROWIE!    Szczególnie teraz w okresie zimy potrzebujemy wszyscy witaminy.

       Witaminy to nie tylko owoce i soki owocowe-  to też warzywa. Jedzmy więc dużo surówek!

      „W ZDROWYM CIELE  ZDROWY DUCH”. Warto  wybrać się na zimowy spacer. Zachęcamy do uprawiania sportów zimowych!

 Po powrocie do domu znajdźmy czas na  zaparzenie herbaty z mięty, lipy, oczywieśćie z odrobiną soku z czarnej porzeczki-źródła witaminy C .Ona nas uchroni przed przeziębieniem. Kto korzysta z cytryn, musi koniecznie sparzyć skórkę gorącą wodą, bo owoce cytrusowe pryskane są przed zepsuciem w transporcie  specjalnymi preparatami .

        Skąd my to wszystko wiemy??? To proste!

  Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie…

 Dużo owoców i warzyw jemy i zdrowy tryb życia

w środowisku lokalnym reklamujemy!

 

                             Roksana Pocik kl.Va

 

******************************************************************************

 

    

 

    Klub „Nasza Ziemia” z SP 2 w Ziębicach   dokarmia zwierzęta.

 

 

     W roku szkolnym 2008 /2009 po raz kolejny w naszej szkole została przeprowadzona

 akcja pod hasłem „Ratujmy kasztanowce”.

     Członkowie klubu „Nasza Ziemia”, działającego przy SP 2 Ziębice, grabili liście kasztanowców,

 które później były palone przez naszego pana woźnego. Dzięki tej akcji kasztanowce

 rosnące

w okolicy naszej szkoły mają się coraz lepiej. Podczas sprzątania liści członkowie naszego klubu

zbierali leżące pod nimi kasztany, a następnie przekazali je Kołu Łowieckiemu „Ryś” w Ziębicach.

Uczniowie zebrali ponad 1000 kg kasztanów. Dzięki tak pięknej akcji zwierzęta będą dokarmiane

przez całą zimę. Najwięcej kasztanów zebrała klasa III b, której wychowawczynią jest pani  Lucyna Sobolewska.

W nagrodę uczniowie zostali zaproszeni przez myśliwych z Koła „Ryś” na ognisko z kiełbaskami. Gratulujemy.

 

 

    

    

 

Tworzywa sztuczne, a przyroda.

       Pod takim hasłem na początku czerwca odbył się VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Patronat honorowy nad konkursem

 przejął Starosta Ząbkowicki Ryszard Nowak.

Podczas konkursu uczniowie mieli wykazać się wiedza z zakresu ekologii i tworzyw sztucznych.

Pierwsze miejsce zajął uczeń ze szkoły podstawowej w Henrykowie

Michał Mikulski  opiekun paniD. Żuraw.

Drugie miejsce zajęła A.Przyczyna ze SP nr 2 w Ziębicach opiekun pani B. Zańko,

a trzecie  K. Dubaniowski i P. Dawidowicz również ze szkoły w Henrykowie.

W klasyfikacji ogólnej miejsca zajęli:

I miejsce – Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie

II miejsce – SP nr2  w Ziębicach

III miejsce –SP nr4 w Ziębicach

Podczas konkursu uczniowie wykazali się dużą wiedzą teoretyczna i praktyczną.

 

Podczas konkursu

 

 

 

 Uczestnicy konkursu

                                                                                                    

Nowa pracownia w dwójce

    Podczas  konkursu ekologicznego została w SPnr2 w Ziębicach otwarta

„izba edukacyjna”, w której uczniowie będą mogli praktycznie utrwalać wcześniej zdobytą wiedzę.

Pracownia będzie służyć uczniom całej szkoły jak również innym szkołom, które zechcą skorzystać z zasobów pracowni. Uczestnicy konkursu mogli sami wykonać doświadczenia , które miały na celu sprawdzić twardość i kwasowość wody w naszym mieście do tego celu zostały wykorzystane nowe pomoce zakupione do pracowni

 „ Eko – walizki”

 

 

Dodatkowo pracownia została wyposażone w mikroskopy z kamerami z możliwością podłączenia

do komputera,  telewizor z płaskim kineskopem.

DVD, filmy edukacyjne, gry planszowe, edukacyjne programy komputerowe z ekologii, pomoce dydaktyczne, preparaty mikroskopowe. Wyposażenia pracowni zostało przeprowadzone w ramach projektu edukacyjnego, który został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.

Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. Więcej na temat konkursu :www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie z SP 2 pracują na mikroskopie z kamerą            

  

 

           Uczniowie z ZSS w Henrykowie podczas 

                    prowadzenia doświadczeń

 

Uczymy się przez zabawę

W naszej szkole przez cały rok prowadzone są warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie w sposób praktyczny zdobywają wiedzę dotyczącą segregacji odpadów.

 Prowadzą zbiórkę plasitku w szkole i dzielą się tą wierzą z innymi przedstawiając krótkie inscenizacje.         Takie zajęcia przeprowadziła pani E. Sendor z uczniami z klasy IV a.      Więcej  o warsztatach:    www.bibliotekasp2.blog.onet.pl

 

Wszystkie przedstawione działania były prowadzone w ramach

 ramach projektu edukacyjnego, który został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.

Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. Więcej na temat konkursu :www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

....................................................................................................................................   

 

 

           WIOSENNY KONCERT MUZYCZNY

        W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 

 

Koncert został przeprowadzony w ramach projektu edukacyjnego, który został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. .Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. .Więcej na ten temat : www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

 

„ POZWÓLMY  WIOŚNIE BYĆ PIĘKNĄ”

             Dnia 25 kwietnia 2008 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się kolejny koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego oraz uczniów SP 2.

Koncert nosił tytuł „Pozwólmy wiośnie być piękną” i miał za zadanie uświadomić słuchaczom, że to właśnie my ludzie przyczyniamy się do niszczenia środowiska. Uczniowie apelowali do wszystkich : Wsłuchujmy się w głosy przyrody!

Nie zaśmiecajmy jej! Dbajmy o nią! Nie pozwalajmy na złe traktowanie przyrody!

             Teksty ekologiczne były przeplatane utworami granymi na pianinie, organach i akordeonach przez uczniów Ogniska Muzycznego. Po raz kolejny dzieci  udowodniły, że potrafią przepięknie grać. Ogromny wkład w ich edukację muzyczną mają pan Stanisław Prusko dyrektor Ogniska Muzycznego Ziębicach i pani Marzena Jabłońska. Pan dyrektor wspólnie ze swoimi uczniami zagrał cykl utworów na akordeonach. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia i uczestniczących w naszych koncertach wskazuje na rosnące zainteresowanie muzyką i ogromną chęć grania na instrumentach.

Do osób, które wystąpiły podczas koncertu należą:

pan Stanisław Prusko, Radosław Pajkiert, Karol Cichowski, Karol Jabłoński,

Ola Wróbel, Mariola Nankin, Patrycja Bartkiewicz, Aleksander Tomczuk,

Jakub Siembida, Jagoda Bieniuk, Wiktor Noculak, Marysia Siemieniec, Szymon Krasiński, Olimpiusz Hyla, Aleksander Hyla, Azam Lodhi, Paweł Zaręba.

Wiersze recytowały: Patrycja Bartkiewicz, Julia Wojciechowska, Agata Kołsut, Kamila Cios, Klaudia Szczepańska, Kornelia i Marcelina Wiśniewskie.

Cały koncert prowadzili: Wioletta Jaremko i Krystian Gałwa.

Scenariusz koncertu napisała pani Dorota Mikołajczyk.

           

**************************************************************************************         

               „ DNI ZIEMI” W DWÓJCE

 

                               Dzień  został  przeprowadzony        w ramach projektu edukacyjnego,         który został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008.         Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.

Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. Więcej na temat konkursu :  www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

 

Cel :

·        Wdrażanie dzieci i uczniów do segregowania odpadów,

·        Utrwalenie pojęcia recykling,

·        Zrozumienie przez uczniów konieczności zbierania i segregowania

surowców wtórnych.

 Umiejętności :

·        uczeń rozumie zasadność segregowania odpadów,

·        zna pojęcie recykling,

·        potrafi segregować odpady,

·        umie dzielić się zdobytą wiedzą z innymi.

 

W ramach obchodów „ DNIA ZIEMI” dla uczniów klas „0”- II naszej gminy nasza szkoła zorganizowała konkurs na krótka formę sceniczną pod  hasłem  ,,Ekologiczne przedszkolaki"

i konkurs na napisanie i recytację wiersza na temat:

 „ Chrońmy naszą małą ojczyznę”.

         Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 22.04.2008 roku.

 

Program obchodów „ DNIA ZIEMI”

 

10.00 –    -uroczyste otwarcie „Dnia Ziemi”  w naszej szkole,

10.00 – 11.30     - konkurs na krotką formę sceniczną i wiersz,

11.30-   12.00    -  warsztaty ekologiczne dla dzieci,

 12.00  -12.30   - wycieczka do   punktu segregowania plastiku                                  

 12.30 - 13.30   - uroczyste otwarcie „ izby edukacyjnej”

13.00 –            - zakończenie obchodów „ DNIA ZIEMI”

 

   

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach  dnia 22.04.2008 roku obchodzony był   „DZIEŃ ZIEMI” .W ramach tego dnia zostały przeprowadzone dwa konkursy: Konkurs na krótką formę sceniczną pod hasłem „ Włącz się do recyklingu” oraz  konkurs na napisanie i recytację wiersza pod nazwą „CHROŃMY NASZA MAŁĄ OJCZYZNĘ”. Celem konkursu było: zagospodarowanie tworzyw sztucznych oraz umożliwienie kontaktu uczniom z rówieśnikami z innych szkół naszego regionu. W konkursie uczestniczyli  uczniowie klas 0 - II. z placówek oświatowych naszej gminy. W ramach obchodów tego dnia były przeprowadzone następujące konkursy:

 

      KONKURS NA INSCENIZACJĘ:

Wyniki konkursu :

I   MIEJSCE   - Zespół  Przedszkolno- Wychowawczy w Ziębicach

                          pod kierunkiem p.M.Wolak

II  MIEJSCE   - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach  -KLASA II

                          pod kierunkiem p.L.Sobolewskiej

III MIEJSCE -   Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach  - KLASA „0”

                          pod kierunkiem p.D.Dydko

 

      KONKURS NA WIERSZ:

I     MIEJSCE    - dzieci z  Zespołu Przedszkolno- Wychowawczego w Ziębicach

                             pod  kierunkiem p .M.Wolak

II    MIEJSCE     -Szymon Tworek Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

                             pod kierunkiem p. B.Zańko

III  MIEJSCE    -  Stanisław Sendor Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

                             pod kierunkiem p.V.Okaj

       Wyróżnienie otrzymali:

·        Sylwia Kawa

·        Karolina Zarówny

·        Jan Niemczyk

·        Katarzyna Cente-Bury

Konkurs na recytację

 I MIEJSCE     -Andzelika  Kruk  Zespół  Przedszkolno- Wychowawczy w Ziębicach

 II  MIEJSCE   - Stanisław Sendor Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach 

 III MIEJCSE  -Izabela Cente- Bury Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach

 

 Nagrody-   wszyscy  uczestnicy  otrzymali książki i drobne upominki.

                                                  

Prezentujemy fragmenty nagrodzonych utworów:

 

Środowisko jest jak dom,

w którym mieszkamy.

To otaczające nas miejsce

             Autor: Szymon Tworek

                       SP nr 2 Ziębice

 


 

Wyrzuci my zbędne śmieci,

by wytwarzać nowe rzeczy.

Szkło, metale i papiery

Segregujemy, bo tak chcemy.

Sadźmy drzewa wokół nas,

aby wyrósł piękny las.

 

        Autor: Karolina Zarówny

                   SP nr 2 Ziębice

 

Nasza gmina to Ziębice,

są tu piękne okolice.

Jest park ładny i fontanna,

 drzewa, krzewy, wiele kwiatów.

Jest zadbany rynek w mieście

i są ludzie, którym o przyrodę

dbać się chce.

 

           Autor :Sylwia Kawa

                     SP nr 2 Ziębice

 

W Ziębickim parku na małym stawie,

lilia wodna mruga do nas okiem.

Niestety teraz zakryły ja śmieci

i martwią się wszystkie dzieci.

 

  Autor :Stanisław Sendor

                 SP nr 2 Ziębice

                    

   

Pudełka i puszki,

to piękne śmieciuszki

wokół nas zalegają,

a uroku nie dają.

 

     Autor:  dzieci z klasy „0”

  Zespół  Przedszkolno- Wychowawczy Ziębice

 

 

Nasza gmina to Ziębice,

są tu piękne okolice.

Jest park ładny i fontanna,

 drzewa, krzewy, wiele kwiatów.

Jest zadbany rynek w mieście

i są ludzie, którym o przyrodę

dbać się chce.

            Autor : Sylwia Kawa

                          SP nr 2 Ziębice

 

W naszym mieście jest zielono

nawet na ulicy drzewko się znajdzie.

              Autor: Jan Niemczyk

                          SP nr 2 Ziębice

 

Każdy człowiek duży, mały

już od bardzo dawna wie,

że przyroda jest przecudna,

z każdą porą, z każdym dniem

 

Dbać więc o nią

wciąż należy

nawet w zwykły, szary dzień,

     w lesie, w parku i podwórku.

 

Autor: dzieci  z klasy „0”

           SP nr  2  Ziębice

 

Występ członków Koła Recytatorskiego

prowadzonego przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego p.L.Sobolewską 

 ****************************************************************************************************

     

                             

 

 

PROTOKÓŁ Z KONKURSU NA ZBIÓRKĘ ZAKRĘTEK Z BUTELEK PLASTIKOWYCH TYPU PET.

Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu edukacyjnego, który został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.

Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. Więcej na temat konkursu :

www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się konkurs dla klas 

 na zbiórkę zakrętek typu od butelek typu –PET.

Konkurs trwał od 02.01. – 21.03.2008 roku,

w którym wzięła udział cała społeczność naszej szkoły czyli 356 uczniów.

Celem konkursu było:

 • wyrabianie wśród dzieci i rodziców nawyku odkręcania zakrętek z butelek typu PET

oraz zgniatanie ich przed wyrzuceniem od kosza.

 • wdrażanie uczniów do sprawiedliwej rywalizacji podczas konkursów.

 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas dnia otwartego szkoły, który odbył się 01.04.2008 roku pod hasłem :

„ZDROWE ŚRODOWISKO TO ZDROWY CZŁOWIEK”

Wyniki konkursu:

I     MIEJSCE – klasa II a – 1026 zakrętek         – wych. W. Okaj

II    MIEJSCE-  klasa I b  -    827 zakrętek        -   wych   B. Zańko

III   MIEJSCE – klasa V c-    632 zakrętki     -  wych   D. Mikołajczyk 

Razem uczniowie zebrali

4618 zakrętek do butelek typu pet

Nagrody- wszystkie  klasy otrzymały sprzęt sportowy.

                                                 

                     

                                      

                 

                            

                        Nasi goście z Henrykowa

Szlachetne zdrowie….

 

Wszyscy doskonale znamy te słowa fraszki Jana Kochanowskiego. Zgadzamy się z ich treścią i…. W nawale codziennych obowiązków zapominamy o tym, co dla każdego z nas jest najważniejsze. Wracamy do tych słów dopiero wtedy, gdy coś zaczyna nas boleć. I co wtedy? Lekarz, recepty, apteki, tony leków… A przecież niejednokrotnie moglibyśmy uniknąć takich sytuacji, gdybyśmy tylko wcześniej pamiętali, że i o zdrowie trzeba dbać.

Nie zapominajmy jak ważna jest profilaktyka.

Wiadomo: czym skorupka za młodu nasiąknie

Starajmy się więc wśród młodzieży propagować zdrowy styl życia.

1 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach odbył się happening prozdrowotny pod hasłem:

Moje zdrowie w moich rękach .

Jego celem było uświadomienie uczniom jak ważne jest chronienie własnego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych. Ważne jest uświadomienie wszystkim skutków niezdrowego trybu życia, w tym nieprawidłowego odżywiania się i używania substancji psychoaktywnych oraz nieprzestrzegania higieny pracy umysłowej.

Happening miał formę wystaw tematycznych: Dbaj o swoje zęby, Woda i życie, Wybór należy do ciebie ( zdrowa żywność), punkty porad: zdrowia psychicznego, dermatologicznych i alergologicznych.

Tego dnia przybyli do nas goście z klasy III wraz z wychowawcą panią Krystyną Glinkowską ze Szkoły Samorządowej w Henrykowie.

Przez dwie godziny uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcą przygotowywali swoje wystawy. Następnie każda klasa dokonała prezentacji przed komisją i kolegami, którzy odwiedzali poszczególne stanowiska. Oczywiście nie obyło się bez degustacji! Klasy piąte bowiem przygotowały stoiska ze zdrową żywnością ( kanapki, pasty koreczki, a nawet ciasteczka). Potrawy nęciły zwiedzających, nie tylko piękną kolorystyką, ale i estetyką podania. Można też było napić się zdrowej wody i mleka, a także świeżo zaparzonych ziół. Napoje przygotowali uczniowie klas czwartych i szóstych.

Uczniowie rozdawali ulotki, wykonywali plakaty przygotowane na tę okoliczność i zaprezentowali książki o tematyce zdrowotnej. Młodzież, zebrana w auli szkolnej, oglądała pokaz ratownictwa przedmedycznego przygotowany przez pana Przemysława Wojciechowskiego z PCK w Ziębicach, który zaprosił do czynnego udziału uczniów z widowni, aby sami mogli poćwiczyć na fantomie udzielanie pierwszej pomocy. Praktyczne ćwiczenia na fantomach wyrabiają w uczniach przekonanie, że i oni w przyszłości mogą komuś uratować życie!

Na koniec wszystkich zebranych uczniów i gości zaproszono do wysłuchania wykładu dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów, wygłoszonego przez uczennicę klasy V c Aleksandrę Przyczynę.

Świetnie bawiono się również w czasie konkursu aerobiku, w którym startowały reprezentacje klas. W konkursie tym zwyciężyli Klaudia Cholewa kl. VI a oraz Dawid Faryna kl. VI c.

Furorę zrobił również pokaz gimnastyki, zaprezentowany przez dziewczęta z klasy IVa i VIa.

Podsumowaniem było rozdanie nagród dla klas, które najlepiej przygotowały prezentacje wyznaczonych tematów:

I miejsce zdobyła klasa V b za wystawę plakatów i prac plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego sposobu odżywiania się i punkt poczęstunku sałatkami owocowymi pod kierunkiem pani Doroty Wrony-Popko.

II miejsce zdobyła klasa VI c za punkt z informacjami dotyczącymi zdrowia psychicznego i sposobami radzenia sobie ze stresem pod kierunkiem pani Marzeny Tworek.

III miejsce zdobyła klasa V c za stoisko – „ Dbaj o swoje zęby !” pod kierunkiem pani Doroty Mikołajczyk.

Mocno wierzymy, że trud i wysiłek włożony w przygotowanie tak wspaniałych prezentacji nie jest daremny i zaowocuje w przyszłości. Dla ludzi dbających o swoje ciało i zdrowie dedykujemy na zakończenie fraszki:

Mój dom ubogi

Oddany tobie

Ulubuj sobie

nie będzie tylko pusto brzmiącymi słowami, lecz dniem powszednim.

               

                    

 

                 

                                 

 

                 

 

                                   

 5000 zł 

 dla  Szkoły Podstawowej nr 2  w Ziębicach       od Fundacji „Nasza Ziemia” 

 

                          

 

     W naszym mieście od pewnego czasu odbywa się     segregacja odpadów. W związku z tym nasza szkoła postanowiła wyjść naprzeciw problemowi i opracowała projekt edukacyjny, który został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. Więcej na temat konkursu:

 www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

Celem konkursu było segregowanie tworzyw sztucznych , by nie trafiły na wysypisko.

Zadaniem konkursowym było zaplanowanie i rozpoczęcie w roku szkolnym realizacji programów zgodnych z celami konkursu. W konkursie przewidziano  5 po 5.000 zł dla projektów z dowolnego miejsca Polski oraz 5 po 5.000 zł dla Warszawy i Pruszkowa.

Oceniane były:

 •  skala przedsięwzięcia i długoterminowość działania

 • wielkość i gwarancja budżetu i źródeł finansowania;
 • ilość i jakość partnerów zaangażowanych w projekt
 • realizacja działań odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne 
 • uwzględnienie zasad dydaktycznych prowadzenia działań edukacyjnych;
 • zgodność ze standardami merytorycznymi dla gospodarki odpadami
 • zaplanowane efekty: ekologiczne, rzeczowe i medialne;
 • holistyczne (kompleksowe) podejście do zadań.

W poniedziałek 3 marca 2008 r. na naszą szkolną pocztę przyszła wiadomość i gratulacje, że nasz projekt jako jeden z pięciu został bardzo wysoko oceniony i nasza szkoła uzyskała GRANT W WYSOKOŚCI 5000 zł , który zostanie wykorzystany na dalszą realizację projektu.

Dziękujemy Panu M. Wereśniakowi pracownikowi Urzędu Miejskiego oraz Panu A.Pelcowi dyrektorowi ZUK za pomoc w tworzeniu i realizacji projektu.

 

 

Zapraszamy  wszystkie szkoły podstawowe do udziału

w konkursie:       

 ,,Segreguję tworzywa sztuczne, by nie trafiły na wysypisko”

 

 KONKURS

dla uczniów szkół podstawowych

               Konkurs jest realizowany w ramach projektu

       „,który jest laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

                            

Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska.        Więcej na temat konkursu :

       

  www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy.

 

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach.

                                       

 

Termin konkursu - 01.04.2008 r.  godz. 10ºº w  SP 2 w Ziębicach Plac Wolności 1 .

       

Celem konkursu jest:

Ø      wskazanie na potrzebę segregowanie tworzyw sztucznych , by nie trafiły na wysypisko.

Ø      przybliżenie uczniom problemów lokalnego środowiska przyrodniczego na drodze odkrywania i działania,

Ø      pogłębienie wiedzy o zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami,

Ø      wpływ na wzrost świadomości ekologicznej  uczniów,

Ø      umożliwienie kontaktu uczniom z rówieśnikami z innych szkół naszego regionu,

   

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III i IV. Prawo uczestnictwa w konkursie ma każda szkoła podstawowa, która zgłosi swój udział do 28.03.2008 roku.

Na rozstrzygnięcie konkursu dnia 01.04 2008 roku do Szkoły Podstawowej nr 2

 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach zapraszamy 20 osobowe grupy. Zapewniamy transport.

W ramach pobytu  w naszej szkole uczniowie będą uczestniczyć w :

 • prelekcji na temat „ Konieczności segregowania odpadów plastikowych w naszej gminie”,

 • pokazie ratownictwa przedmedycznego,

 • happeningu prozdrowotnym „Moje zdrowie w moich rękach”.

Zadania Konkursowe

Ø      konkurs na projekt folderu na temat segregowania odpadów sztucznych,      by nie trafiły na wysypisko.

Ø      plakat na temat szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych (format A-3,  technika dowolna)  

 

Prace konkursowe powinny zawierać logo Fundacji Nasza Ziemia oraz następującą informację w następującym brzmieniu:                                   „Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008 organizowanego przez Fundacje Nasza Ziemia. Grant ufundowała Fundacja PlasticsEurope Polska. Więcej na temat konkursu: 

 

               www.naszaziemia.pl/konkurs grantowy

 

 

Termin nadsyłania prac do 28. 03.2008  rok na adres :

 

 

Szkoła Podstawowej nr 2 im H. Sienkiewicza w Ziębicach

Plac Wolności 1 57-220 Ziębice.

 

                                  ZAPRASZAMY DO RYWALIZACJI.

 

            Za przebieg konkursu odpowiedzialni są nauczyciele                  Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach:                                                 

                                             Barbara Zańko i  Dorota Wrona- Popko.

 

 

 

 

 

        Opis przebiegu happeningu „ Moje zdrowie w moich rękach”

 

      

1  kwietnia 2008 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach  zorganizowano całodniową akcję prozdrowotną  „ Moje zdrowie  w moich rękach !”.

    Oprócz młodzieży i nauczycieli na happening przybyli zaproszeni goście: uczniowie ze Szkoły Samorządowej z Henrykowa i przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką prozdrowotną ( Polski Czerwony Krzyż).

   Od wczesnych godzin porannych młodzież prezentowała  na stoiskach tematycznych, umieszczonych w klasach,  ciekawe wystawy propagujące zdrowy styl życia .

  Można było obejrzeć m.in.. stoisko z różnymi wodami mineralnymi, połączone     z możliwością degustacji, stoisko „ Wybór należ do ciebie” pokazujące zdrową i niezdrową żywność, stoisko „ Pij mleko !” zachęcające do codziennej konsumpcji mleka. Do dbania o swoje zęby zachęcała wystawa „ Dbaj o swoje zęby!”.

  Nie zabrakło również fachowej informacji, którą można było zdobyć na stanowiskach dotyczących alergii, muzykoterapii oraz zdrowia psychicznego, parzenia ziół i badania wzroku.

     Uczniowie rozdawali ulotki przygotowane na tę okoliczność, oraz częstowali uczestników imprezy owocami, sokami, wodą mineralną.

    Zorganizowano również wystawę  książek o tematyce zdrowotnej : „ zdrowa żywność”,         „ zdrowe ciało”, „ zdrowa psychika”. Zaprezentowano wystawę plakatów wykonanych przez uczniów, dotyczących zdrowego żywienia .

    Młodzież, zebrana w auli szkolnej, oglądała pokaz ratownictwa przedmedycznego przygotowany przez pana Przemysława Wojciechowskiego z PCK w Ziębicach, który zaprosił uczniów do czynnego udziału  uczniów z widowni, aby sami mogli poćwiczyć na fantomie udzielanie pierwszej pomocy. Praktyczne ćwiczenia na fantomach wyrabiają w uczniach przekonanie, że i oni w przyszłości mogą komuś uratować życie!

     Na koniec wszystkich zebranych uczniów i gości zaproszono do wysłuchania wykładu dotyczącego profilaktyki próchnicy zębów, wygłoszonego przez uczennicę klasy V c.

W dalszej części spotkania świetnie bawiono się w czasie konkursu aerobiku, w którym startowały reprezentacje klas.  W konkursie aerobiku zwyciężyli Klaudia Cholewa kl. VI a oraz Dawid Faryna kl. VI c.

Furorę zrobił również pokaz gimnastyki, zaprezentowany przez dziewczęta z klasy IV a i VIa.

   Podsumowaniem było rozdanie nagród dla klas, które  najlepiej przygotowały prezentacje wyznaczonych tematów:

I miejsce zdobyła klasa V b za wystawę plakatów i prac plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego sposobu odżywiania się i punkt poczęstunku sałatkami owocowymi pod kierunkiem pani Doroty Wrony-Popko.

II miejsce zdobyła klasa VI c za punkt z informacjami dotyczącymi zdrowia psychicznego            i sposobami radzenia sobie ze stresem pod kierunkiem pani Marzeny Tworek.

III miejsce zdobyła klasa V c za  stoisko – „ Dbaj o swoje zęby !” pod kierunkiem pani Doroty Mikołajczyk.

Impreza ta była ciekawą formą pokazania młodzieży pozytywnych zachowań służących rozwojowi fizycznemu i psychicznemu każdego człowieka, uczyła pozytywnych umiejętności sprzyjających zdrowiu.

                                                               Opracowała : Marzena Tworek