Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

 Rok szkolny 2008/2009

Sprawozdanie z wyjazdu do Sosnowca

VI Sosnowieckie Spotkania Sienkiewiczowskie

,,Henryk Sienkiewicz we współczesnej szkole polskiej”

Sosnowiec, 29.09.2008 r.

 

      Troje uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach zakwalifikowało się do grona laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Literackiego pt.: ,,Znani czy mniej znani. Spotkania z bohaterami utworów Henryka Sienkiewicza” organizowanego przez Miejski Klub ,,Maczki” i ZSO nr 11 w Sosnowcu.

     W konkursie plastycznym w kategorii szkół podstawowych uczniowie zajęli następujące miejsca :

I miejsce - Stanisław Sendor z klasy III a,

II miejsce -Patrycja Bartkiewicz z kl.II b 

i Wyróżnienie - Dawid Kuś z kl.II a.

 Uczniów do konkursu przygotowali opiekunowie

p.  D.Wrona-Popko i p.E.Sendor. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Sosnowcu 29.09.2008 r. podczas VI Sosnowieckich Spotkań Sienkiewiczowskich. Do udziału w konferencji zaproszono szkoły z bogatą tradycją i dorobkiem w dziedzinie promowania twórczości pisarza i Noblisty Henryka Sienkiewicza.

Pani Edyta Sendor zapoznała uczestników konferencji z innowacyjnymi działaniami SP nr 2 w Ziębicach i założeniami interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego pt.: ,,Z Henrykiem Sienkiewiczem rozwijamy nasze talenty”. Referat wzbogacony był prezentacją multimedialną. Dla ziębickiej szkoły było to wielkie wyróżnienie, ponieważ w konferencji wzięły udział szkoły z różnych stron Polski i zagranicy: Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza wJablunkovie w Czechach, Polska Szkoła z Edmonton z Kanady i Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6  z Krakowa.

     W Miejskim Klubie ,,Maczki” wykład na temat bogactwa języka w twórczości Henryka Sienkiewicza przedstawiła pani dr hab. Zdzisława Mokranowska.

   

    Ostatnią część swojego wykładu poświęciła na omówienie wszystkich nadesłanych literackich prac konkursowych. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książki Henryka Sienkiewicza, a wszystkie prace plastyczne i literackie były wyeksponowane  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu. Uczestnicy konferencji wymieniali się doświadczeniami na temat form i metod pracy z twórczością Patrona, prezentowali swoje dotychczasowe sukcesy  i dokonania w pracy nad podniesieniem czytelnictwa  i pielęgnowaniem patriotyzmu wśród młodzieży.

   

      Wszyscy uczestnicy konferencji poparli przekazany drogą telefoniczną pomysł prof.Lecha Ludorowskiego, nieobecnego z powodu trwających w tym samym czasie obchodów 70-lecia usypania Kopca im.H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, dotyczący zbiórki pieniędzy w rodzimych szkołach na odrestaurowanie zniszczonego grobu matki Henryka Sienkiewicza w Wojcieszkowie.

    Na koniec spotkania zaprezentowała się w programie artystycznym młodzież polska z Jabłonkowa.

   

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2007/2008

 

 

 

  Henryk Sienkiewicz jest  Patronem  Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.   Jest dla społeczności uczniowskiej nie tylko autorytetem jako pisarz  i Noblista, ale również jako wrażliwy człowiek, esteta i znawca europejskiej sztuki. Poznając z uczniami  jego utwory staramy się nie tylko analizować treść i gatunki literackie, ale również poszerzać wiedzę o kulturze i sztuce. Chcemy, aby uczniowie poznali malarzy, artystów i muzyków, którzy w bezpośredni czy pośredni sposób związani byli z twórczością pisarza. Chcemy, aby, poprzez wychowanie estetyczne, pogłębiała się wrażliwość emocjonalna i artystyczna uczniów, aby muzyka, plastyka, teatr, film zainspirowane utworami Henryka Sienkiewicza oddziaływały na całą  ich osobowość. Co roku grono nauczycielskie wspólnie opracowuje interdyscyplinarny projekt edukacyjny dotyczący  pracy z Patronem w taki sposób, aby przygotować młodego człowieka do świadomego korzystania ze światowej i rodzimej kultury i sztuki , aby poprzez poznawanie twórczości Noblisty kształtować wrażliwego i krytycznego odbiorcę literatury pięknej już od najmłodszych lat.Realizowaliśmy projekty odnoszące się do tradycji ludowej i folkloru. Był też projekt europejski, poprzez który, czytając fragmenty listów i felietonów  Henryka Sienkiewicza z jego podróży, uczniowie poznawali kolejne kraje europejskie i tańce narodowe. Dzięki temu, że   każdy projekt realizują wszyscy nauczyciele, co roku rodzą się nowe pomysły, ale i  nowe potrzeby edukacyjne. W taki też oto sposób zrodził się pomysł rozwijania z Henrykiem Sienkiewiczem zainteresowań, zdolności i różnorodnych talentów uczniów, wszak sam pisarz poza literaturą interesował się również historią, rysował, władał kilkoma językami i zajmował się publicystką. Nie jest łatwo, w dobie komputerów i pogoni za mocnymi wrażeniami, skupić uwagę uczniów na opisach przyrody czy zmobilizować do czytania dłuższych tekstów. Z tym problemem borykają się wszyscy pedagodzy. Nasz pomysł na przyciąganie młodzieży do słowa pisanego to połączenie czytania tekstów  z działaniem i przeżywaniem, tworzeniem i pracą w grupie .W roku szkolnym 2007/2008 w myśl słów Ryszarda Wagnera ,,Muzyka-to początek i koniec wszelkiej mowy” postanowiliśmy rozwijać zainteresowania i talenty muzyczne uczniów, ponieważ wiodącym utworem, z którym pracowaliśmy przez cały rok we wszystkich klasach była nowela ,, Janko Muzykant”. Klasy starsze czytały dodatkowo również ,,Latarnika” .Projekt ,, Z Sienkiewiczem rozwijamy nasze talenty” rozpisany był na dziesięć miesięcy.  Każdy nauczyciel otrzymał przydział zadań tak, aby poprzez swój przedmiot rozwijał zainteresowania muzyczne uczniów i wprowadzał elementy tematycznie związane z projektem muzycznym na swych zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych .Pod kierunkiem polonistów powstawały listy uczniów do wnuczki Henryka Sienkiewicza pani Marii Sienkiewicz, z którą chcieliśmy się spotkać podczas wycieczki do Warszawy. Wycieczka szlakiem życia Henryka Sienkiewicza zorganizowana dla wszystkich uczniów klas VI była dofinansowana z MEN. Niestety, nie udało się sfinalizować  spotkania z wnuczką pisarza  z powodu złego stanu zdrowia pani Marii, ale wyjazd uczniów do Warszawy pozostawił niezatarty ślad w ich pamięci i świadomości, o czym niech świadczą ich wspomnienia np.:

*,,Najbardziej podobał mi się  Pomnik Małego Powstańca. Zasłuchałam się w historię młodych  ludzi, którzy bronili Warszawy w Powstaniu Warszawskim” ( Aleksandra Stanowska)

*,,Byłam dumna z tego, że stałam przy tym pomniku (Pomnik Nieznanego Żołnierza), przy którym kiedyś  mój tato pełnił wartę honorową. Był w oddziałach  Wojska Reprezentacyjnego  w Warszawie.” (Agnieszka Bober)

*,,Na mnie największe wrażenie zrobiły ogrody w Wilanowie.” (Patrycja Szczepańska).

Uczestnicy wycieczki pisali sprawozdania, jeden z wychowawców klasy VI p.G.Bartkiewicz  wspólnie z uczniami zmontował film o Warszawie. Koło Informatyczne przygotowało prezentację multimedialną o związku Sienkiewicza z Warszawą pt.: ,,Spotkanie z Sienkiewiczem”, którą obejrzeli uczniowie wszystkich klas na lekcjach wychowawczych i bibliotecznych.                  Rokrocznie w miesiącu listopadzie odbywa się Konkurs Wiedzy o Patronie, który cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców każdy konkurs sponsorowany jest przez Radę Rodziców a atrakcyjne i liczne nagrody zachęcają uczniów do bardzo wytężonej pracy.  Co roku  w  grudniu z okazji rocznicy nadania Nagrody Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi podejmowane są różne działania czytelnicze przez szkolną bibliotekę.                                                                                                                       W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotece pod kierunkiem bibliotekarza p.E.Sendor  przygotowano prezentację multimedialną do tekstu nowel Henryka Sienkiewicza  z wykorzystaniem prac plastycznych innych szkół sienkiewiczowskich  nadesłanych na różne konkursy. Do wspólnego czytania zaproszono burmistrza miasta p. A. Herbowskiego, dyrektora ZCK p. M. Masłowskiego i dyrektora Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego p.J.Żurawskiego. Prezentację rozesłaliśmy do wszystkich zaprzyjaźnionych szkół sienkiewiczowskich. Prezentacje okazały się szczególnie  ważne podczas czytania noweli ,, Janko Muzykant” w klasach najmłodszych, dla których  teksty Sienkiewicza są trudne i wymagają dużej koncentracji i uwagi.Co dwa miesiące równolegle do projektu odbywały się Szkolne Koncerty Muzyczne organizowane przez wicedyrektora p. D.Mikołajczyk, we współpracy z Ziębickim Ogniskiem  Muzycznym  pod kierunkiem pana S.Prusko .W koncertach prezentowali się uczniowie ze wszystkich szkół ziębickich, a uczniowie naszej szkoły byli nie tylko wśród wykonawców i grających  na instrumencie, ale również recytowali poezję, która zawsze była starannie dobrana  do charakteru koncertu.Odbyły się koncerty tematyczne: koncert jesienny, wigilijny, wiosenny, ekologiczny, z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki. Dzięki pomysłodawcy każdy koncert, miał inną oprawą sceniczną, ciekawy repertuar wierszy. Uczestniczyło w nim  grono zaproszonych znamienitych gości, również ze środowiska muzycznego. Koncerty  cieszyły się ogromną popularnością w środowisku lokalnym i  były wielkim wydarzeniem kulturalnym  miasta i gminy. Dyrekcja co miesiąc zapraszała do szkoły muzyków i zespoły artystyczne, którzy podczas zajęć dydaktycznych prezentowali  uczniom wszystkich klas różne gatunki muzyczne. Uczniowie w ramach Szkolnego Konkursu Muzycznego wykonywali klasowe kroniki i foldery muzyczne. Równolegle do koncertów uczniowie mogli wziąć udział w innych bibliotecznych konkursach tematycznie związanych z nowelą ,,Janko Muzykant’’ Henryka Sienkiewicza. Był konkurs literacki na list, opis postaci, opowiadanie i inne zakończenie  przygód głównego bohatera. Podczas ferii zimowych uczniowie wykonywali przestrzenne formy ukazujące znanych i wybitnych mistrzów muzyki. Do tego konkursu przygotowywał uczniów nauczyciel plastyki p.D.Wrona-Popko  

      W ramach lekcji bibliotecznych  uczniowie przygotowali plakaty, foldery           i prezentację o znanych muzykach światowych i polskich. Największą popularnością cieszyli się W.A.Mozart, A.Vivaldi, Cz.Niemen i F.Chopin. We wszystkich klasach odbył się cykl lekcji poświęcony muzyce Chopina połączonych ze słuchaniem znanych utworów kompozytora dzięki wykorzystaniu sprzętu komputerowego ICIM w czytelni biblioteki.Dużo czasu poświęcamy w szkole na przygotowanie uczniów do dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz autoprezentacji i wyrażania własnych sądów i opinii z uwzględnieniem przekonującej argumentacji. W tym celu organizujemy  w szkole eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego pod patronatem prof.J.Miodka ,,Słowo daję”. Z roku na rok uczniowie odnoszą coraz to większe sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym jedna z naszych uczennic reprezentowała  również szkołę w finałach  Dolnośląskiego Konkursu  Interdyscyplinarnego zdobywając tytuł Laureata ,zDolnego  Ślązaczka’. Takie sukcesy są możliwe tylko dzięki systematycznej pracy od najmłodszych klas. Uczniowie mięli również okazję do twórczości literackiej i teatralnej podczas realizowania Projektu Ekologicznego pod kierunkiem p.B.Zańko. Nagrodzone wiersze zostały opublikowane w formie Wydania Specjalnego Szkolnej Gazetki. Koło Ekologiczne poznawało Parki Narodowe z regionów Polski, które  związane są z życiem pisarza. Uczniowie opracowali specjalny kalendarz ekologiczny  z pomnikami i osobliwościami przyrodniczymi  okolic Woli Okrzejskiej, Oblęgorka, Kielc i Tatr. Wszystkie zebrane materiały, foldery, zdjęcia i prace plastyczne szkoła wyeksponowała podczas Dni Ziębic na specjalnym stoisku promującym twórczość Henryka Sienkiewicza. Do tradycji naszej szkoły należy już korowód postaci sienkiewiczowskich, który towarzyszy ważniejszym imprezom kulturalnym miasta i gminy.31 V 2008 r. podczas obchodów 60-lecia istnienia naszej szkoły znamienitych gości i absolwentów witała młodzież przebrana za najpopularniejszych bohaterów z Trylogii Henryka Sienkiewicza. Co roku Rada Rodziców gromadzi fundusze na uszycie nowego stroju, dzięki czemu poszczycić możemy się bogatym zbiorem strojów sienkiewiczowskich. Podsumowaniem omawianego projektu był Szkolny Konkurs Muzyczny na Janka Muzykanta Szkoły zorganizowany z okazji Dnia  Patrona w  maju 2008 r.  Okazało się, że  w szkole jest wielu utalentowanych i chętnych do muzykowania uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, sceniczne i artystyczne, ku zadowoleniu nauczycieli i dumie rodziców. Przez cały rok, od wielu już lat, odbywa się Szkolny Konkurs Ortograficzny Sienkiewiczada. Laureaci reprezentują szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym o Pióro Henryka Sienkiewicza, który organizowany jest w naszej szkole już od 2003 r.  Konkurs Ortograficzny cieszy się tak ogromną popularnością wśród najmłodszych uczniów, że nauczyciele z kształcenia zintegrowanego pod kierunkiem p.J.Bednarskiej od kilku lat organizują Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny  Klas Młodszych. Na uwagę zasługuje fakt, że wszelkie działania szkolne popierają rodzice, którym zależy na tym, aby dzieci dużo czytały. Pomagają w poszukiwaniu sponsorów i funduszy na nagrody, stroje, sprzęt komputerowy i multimedialny, dzięki któremu możemy całą społeczność zaktywizować do działania i zdobywania wiedzy. Rodzice rozumieją, że muzyka w połączeniu z literaturą nie tylko łagodzi obyczaje, ale również budzi w sercach uczniów pragnienie dobrych uczynków, zrozumienie uczuć drugiego człowieka i uczy pożytecznego spędzania wolnego czasu.

 

                                                materiały dotyczące projektu zebrała  Edyta Sendor

 

 

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród

za rozwijanie swoich talentów 

 z Patronem szkoły

 Henrykiem Sienkiewiczem  

 

 

 

 

Laureaci Szkolnego Konkursu Literackiego

,,Bohaterowie z nowel Henryka Sienkiewicza"

--------------------------------------------------------

 

Pozdrawiamy wszystkie Szkoły Sienkiewiczowskie  ...

 Cieszymy się, że jesteśmy w tak licznym gronie szkół i ludzi ,

 którzy podobnie jak my

kochają twórczość naszego wielkiego pisarza narodowego.

 

 

Tak szybko lata mijają

 I niosą nowe problemy,

Lecz Jego dzieła przetrwają do końca życia na ziemi.

 

                                                  Wzór człowieka

 

Pan Henryk odszedł, lecz powieści

Ciągle do ludzi przemawiają ...

To Wola Okrzejska wielkiego

duchem Polaka nam dała,

który krajowi dał wieniec chwały!

 

                                            K.Chojecka

 

Henryk Sienkiewicz to rycerz pióra-mistrz,

„który uczucia gorące i myśl zawsze szlachetną zakuł

 w nieśmiertelny  kryształ naszej świętej mowy”

                                                  Leopold Staff

 

 Pomnik

Dźwignął pomnik swój, nie trudem rąk ciosany,

Wydeptały ścieżki doń miliony ludzkich stóp,

Łeb buntowniczy wzniósł i wyżej w chwale stanął

Niż Aleksandra pyszny słup.

 

 

 

Nie wszystek umarł, nie! Duch , w lutnię wklęty, przecie

Znikomy przetrwa proch , nie będzie w ziemi gnił,

I w sławę będzie rósł , póki w podgwiezdnym świecie

Choć jeden pieśniarz będzie żył.

 

 

 

Słuch o nim poszedł w dal przez cały świat

I poznał imię  jego każdy lud...

 

 

 

I naród w sercu po wieczne czasy go utwierdzi

Za to, że lutnią w swój nielitościwy wiek

Wysławiać wolność śmiał i wzywał miłosierdzia

I  szlachetności uczuć strzegł.

                                                   Julian Tuwim

 

 

*******************************************************************************************

 

 

Konkurs Polonistyczny w szkole już rozstrzygnięty.

 Wręczenie nagród odbędzie się na oficjalnym apelu

podsumowującym wszystkie konkursy związane z twórczością H.Sienkiewicza

 

Wszyscy uczniowie poznali losy Janka Muzykanta z noweli Henryka Sienkiewicza.

 Do 11 stycznia  2008 r. Każdy uczeń oddaje do wychowawcy klasy podpisaną pracę pisemną opatrzoną tematem konkursowym, napisaną starannym pismem na papierze kancelaryjnym.

Tematy prac dla poszczególnych klas:

 

 

Klasy I      - praca plastyczna do utworu ,,Janko Muzykant",

                  technika dowolna,  format A4

 

Klasy II-III   

   

( do wyboru jeden z tematów, wychowawca ustala z klasą jaki temat każda klasa wybierze)

 

1. Opowiedz o losach Janka -bohatera lektury H. Sienkiewicza

  ,,Janko Muzykant"

 

2.Co Cię najbardziej wzruszyło w życiu Janka-bohatera lektury

    H. Sienkiewicza ,,Janko Muzykant" ?

 

3.Czy Janko -bohater lektury ,,Janko Muzykant" H.Sienkiewicza żyjąc w obecnych czasach miałby szansę na rozwój swego talentu?

 

  Klasy IV-V

 

 Napisz, jak Twoim zdaniem potoczyłyby się losy Janka z noweli ,,Janko Muzykant" Henryka Sienkiewicza we współczesnych czasach?

 

   Klasy VI

 

  Wymyśl i napisz inne zakończenie losów ,,Latarnika" z noweli

   Henryka Sienkiewicza.

 

 ...........

   6 grudnia pojawił się Mikołaj i zapowiedział, że nie będzie śniegu na święta Bożego Narodzenia, jeśli uczniowie nie będą ładnie pisać i dużo czytać. W  grudniu gościliśmy w  szkole Burmistrza Miasta p. Antoniego Herbowskiego, dyrektora Muzeum Sprzętu i Gospodarstwa Domowego p. J.Żurawskiego i dyrektora ZCK p.M.Masłowskiego. Zaproszeni goście wspólnie z uczniami klas IV-VI czytali nowele Henryka Sienkiewicza-Patrona szkoły w ramach Ogólnopolskiej Akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom" 

                                                                  ***

    17-18 X 2007 klasy VI wyjechały do Warszawy podążając szlakiem twórczości Henryka Sienkiewicza do miasta, w którym pisarz rozpoczynał swoją twórczość jako dziennikarz.

*****************************************************************************************

Referat wygłoszony w Ziębicach 21 III 2007r.

                          w drugim dniu I Konferencji Naukowej

               w ramach Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich

 

 

        Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach ma długoletnią tradycję edukacyjną i opiekuńczo-wychowawczą. Założyły ją w 1863 roku zakonnice z  Armen

Schulschwester do Notre Dam, funkcjonowała wówczas jako szkoła ludowa.

        W maju 1876 roku nauczanie rozpoczęli nauczyciele świeccy, którzy nauczali dzieci narodowości niemieckiej, polskiej i żydowskiej.           

        Jako polska szkoła zaczęła funkcjonować od 1948 roku, a pierwszym jej kierownikiem był Stefan Wiosna.

         Przez wszystkie lata istnienia szkoła nie miała swojego patrona, dopiero ówczesna pani dyrektor Janina Lacel ogłosiła wśród uczniów plebiscyt

pt.,, Wybieramy patrona”, który zakończył się wyborem Henryka Sienkiewicza.

Był to dowód na to, że uczniowie chcą czytać dzieła pisarza i poznawać jego życie.

         W 1998 roku w rocznicę 50-lecia istnienia szkoły, nadano szkole imię wielkiego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Na tej bardzo ważnej dla szkoły uroczystości otrzymaliśmy sztandar z wizerunkiem patrona, została również wmurowana tablica pamiątkowa.

Nadanie szkole imienia zapoczątkowało tradycję obchodów Dnia Patrona, która ma miejsce 5 maja w rocznicę jego urodzin, wówczas ulicami miasta przechodzą parady postaci sienkiewiczowskich, odbywają się liczne konkursy, odgrywane są scenki z powieści pisarza.

          Z dumą dołączyliśmy do grona kilkudziesięciu szkół sienkiewiczowskich

 w kraju. W krótkim czasie nawiązaliśmy kontakty z nimi i już w 1999 roku zaprosiliśmy przedstawicieli tych szkół na obchody Dnia Patrona do Ziębic.

Od 2001 roku szkoła uczestniczy w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich, które odbywają się cyklicznie w różnych zakątkach Polski.

W 2005 roku sami byliśmy organizatorami XIII Zlotu, gościliśmy wówczas 65 szkół sienkiewiczowskich z całej Polski i wielu znamienitych gości.

Tym niezwykłym wydarzeniem żyła nie tylko społeczność szkolna, ale też mieszkańcy Ziębic i okolic. To chyba wtedy tak naprawdę wielu ludzi zainteresowało się Sienkiewiczem i jego dziełami, angażując się razem z nami w przygotowania do tego olbrzymiego przedsięwzięcia. Powstały piękne stroje, wspaniałe dzieła malarskie przedstawiające H. Sienkiewicza z różnych okresów jego życia oraz ilustrujące fragmenty jego dzieł, liczne statuetki, broszury, biuletyny, albumy, a także prezentacje multimedialne. Mieszkańcom Ziębic na długo zostaną w pamięci spotkania z dyrektorami muzeów H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Oblęgorku, z wnukiem H. Sienkiewicza panem Juliuszem Sienkiewiczem, z odtwórcą roli Ursusa – panem Rafałem Kubackim oraz filmowym Neronem – panem Michałem Bajorem. Naszemu zlotowi towarzyszyły liczne wystawy, pokazy, w których brali udział nie tylko goście zlotowi, ale także uczniowie i nauczyciele szkół ziębickich i gminnych oraz pozostali mieszkańcy. Uroczystość była transmitowana przez TVP 3 Wrocław, Telewizję „Trwam”, radio Wrocław, studenckie radio Opole, a relacje ukazały się w prasie lokalnej, regionalnej oraz „Głosie Nauczycielskim”.

          Pragniemy zaszczepić w naszych uczniach miłość i poszanowanie Ojczyzny, zainteresować historią Polski, uczulić na piękno mowy ojczystej.

Na początku każdego roku szkolnego opracowujemy plan imprez i uroczystości szkolnych. Wśród różnorodnych propozycji naczelne miejsce zajmują zawsze te, poświęcone naszemu patronowi.

      Od wielu lat prowadzony jest konkurs ortograficzny ,,O pióro Henryka Sienkiewicza”, polega on na tym, że w każdym miesiącu uczniowie mają do wykonania inne zadanie ortograficzne w oparciu o miesięczne zestawy wyrazów wybranych z książek H. Sienkiewicza. W tym celu utrwalają pisownię danych wyrazów poprzez czytanie fragmentów z podziałem na role, wyjaśnianie znaczeń archaizmów, odgrywanie scenek, rozwiązywanie rebusów. W trzecim tygodniu miesiąca po szkole chodzą tzw. Ortofani (uczniowie w strojach postaci Sienkiewiczowskich ) i reklamują bieżące ortogramy. Po miesięcznym przygotowaniu wszyscy uczniowie klas IV – VI rozwiązują zadanie ortograficzne: dyktando z lukami, krzyżówki, choinki, trójkąty ortograficzne, domina, testy. Zdobywane co miesiąc punkty mobilizują do rywalizacji, a atrakcyjne nagrody  dla Mistrza Ortografii zwiększają popularność konkursu wśród uczniów i ich czujność ortograficzną. W maju odbywa się finał etapu szkolnego, a w czerwcu organizujemy Sienkiewiczadę” – gminny konkurs ortograficzny. Celem konkursu jest nie tylko wyłonienie mistrza ortografii wśród uczniów szkół podstawowych  w gminie, ale również popularyzacja twórczości H. Sienkiewicza. W regulaminie konkursu uwzględniana jest  znajomość wybranych utworów pisarza, a kilka zadań zarówno w kategorii indywidualnej jak i zbiorowej dotyczy postaci, tytułów czy faktów z życia H. Sienkiewicza. Z opinii uczestniczących szkół wynika, że konkurs spotkał się z aprobatą zarówno uczniów jak i nauczycieli. Staramy się aby nagrodami konkursów były dzieła pisarza.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują również inscenizacje fragmentów utworów, biorą udział w konkursach wiedzy pod nazwą  „W świecie utworów H. Sienkiewicza” i „H. Sienkiewicz – bliski znajomy”, w konkursie recytatorskim prozy H. Sienkiewicza. Dzięki pomysłowości nauczycieli wystawiane były już scenki rodzajowe w oparciu o nowatorskie interpretacje fragmentów utworów pisarza, aby pokazać uczniom, że lektura tych dzieł może być ciekawa i przyjemna.

W ramach programu profilaktyki zorganizowaliśmy happening ,, Sienkiewicz pomaga nam zwalczać nałogi”. W Dniu Rzucania Palenia uczniowie w strojach rycerzy krzyżackich i polskich odegrali scenę bitwy pod Grunwaldem odpowiednio trawestując fragmenty powieści ,,Krzyżacy”.

Dzieci biorą udział w wielu konkursach plastycznych, projektują nowe okładki do książek, ilustrują różne fragmenty nowel i powieści. Wykonywały proporczyki okolicznościowe, zakładki do książek, plakaty, stroje.

W 2006 roku zrobiliśmy wystawę makiet wykonanych przez dzieci w ramach konkursu ,,Jasna Góra w oczach dziecka” a dzisiaj możemy podziwiać przepiękne herby znanych rodów polskich, których wykonawcami są również uczniowie naszej szkoły.

Bierzemy też udział we wszystkich konkursach towarzyszących kolejnym Zlotom Szkół Sienkiewiczowskich i bardzo często są one uwieńczone sukcesem.

          Staramy się aby uczniowie poznawali naszego patrona nie tylko siedząc w szkole ale również podróżując jego śladami. Od kilku lat organizujemy wycieczki do Woli Okrzejskiej i Oblęgorka zwiedzając muzea H. Sienkiewicza i poznając miejsca jego wczesnego dzieciństwa. W 2005 roku dzieci były na kilkudniowej wycieczce na Ukrainie ,, Śladami twierdz Sienkiewiczowskich”, odwiedziły : Lwów, Kołomyję, Zbaraż, Kamieniec Podolski , Chocim i Podhorce. Nawiązaliśmy wówczas współpracę z uczniami szkoły polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie”i szkołą polską w Kołomyi. 

Z wycieczek przywozimy zawsze mnóstwo miłych wspomnień, zdjęć i filmów a po powrocie uczniowie piszą sprawozdania.

Wydajemy też gazetkę szkolną pod nazwą „Tajemnice Dwójki”, w której jedna strona zawsze jest poświęcona Sienkiewiczowi.

W 2006 roku  rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu edukacyjnego pod nazwą „I ty możesz zostać Sienkiewiczem XXI wieku”. Efektem pracy nauczycieli, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły zafascynowanych twórczością H. Sienkiewicza są ciekawe materiały, trwałe środki dydaktyczne, prezentacje multimedialne,  uroczystości, kalendarze, albumy  do szerszego wykorzystania w celu popularyzacji twórczości pisarza w naszym środowisku lokalnym.

W bibliotece szkolnej znajdują się scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli dotyczące pracy z patronem na różnych przedmiotach, np. lekcje biblioteczne - „Droga do niepodległości z H. Sienkiewiczem”, „Nagroda Nobla dla naszego Patrona”, „Obrona klasztoru na Jasnej Górze”, lekcje języka polskiego - „Okoliczności powstania „Krzyżaków”, matematyki - „Myślę i liczę – H. Sienkiewicz w zadaniach tekstowych”, przyrody – „Piękno przyrody okolic Woli Okrzejskiej i Oblęgorka”, religii – „Kościół i niewolnictwo w oparciu o fragmenty „Quo vadis”, a w klasach I – III – „Poznajemy przygody Stasia i Nel na podstawie wybranych fragmentów lektury „W pustyni i w puszczy” czy „H. Sienkiewicz znany nie tylko w Polsce”.  Uczniowie poszerzają swoją wiedzę także na zajęciach różnorodnych kół zainteresowań. Jednym z efektów pracy koła informatycznego są następujące prezentacje multimedialne: „Szlakiem Trylogii H. Sienkiewicza”, „Twierdze i zamki znane z utworów H. Sienkiewicza”, „Kobiety jego życia”, „Zwiedzamy muzea poświęcone naszemu Patronowi”.

W realizacjach swoich projektów nie jesteśmy sami, współpracujemy z wieloma instytucjami miejskimi.

W 2003 roku nawiązaliśmy współpracę z Bractwem Rycerskim z Ziębic. Odbywały się spotkania uczniów z jego członkami połączone z turniejami, pokazami oraz pogadankami o zwyczajach rycerskich i rodzajach broni.

Uczestniczymy w lekcjach muzealnych w ziębickim Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego dotyczących historii broni i strojów szlacheckich.

Prezentujemy swoje prace w sali wystawowej Ziębickiego Centrum Kultury.

 Chcąc poszerzać swoją wiedzę na temat patrona nawiązaliśmy w 2005 roku współpracę z Towarzystwem im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Ta współpraca jest dla nas bardzo ważna gdyż dzięki Panu Profesorowi Lechowi Ludorowskiemu, który jest prezesem Towarzystwa mamy możliwość uczestniczenia w Ogólnopolskich Spotkaniach Sienkiewiczowskich oraz korzystania  z wartościowych wydawnictw, artykułów i publikacji.

W ubiegłym roku 7 i 8 kwietnia byliśmy organizatorami I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, na której mieliśmy zaszczyt gościć profesorów wyższych uczelni – znawców problematyki Sienkiewiczowskiej oraz nauczycieli ze szkół noszących imię H. Sienkiewicza z całej Polski. Chcąc godnie przyjąć znamienitych gości przygotowaliśmy spektakl w wykonaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły

pt. ,,Pójdźmy za nim’’ w oparciu o nowelę H. Sienkiewicza. Na prośbę Towarzystwa im. H. Sienkiewicza spektakl został powtórzony w Okrzei i Adamowie w październiku 2006roku.

8 kwietnia 2006 r. w drugim dniu Konferencji założyliśmy Stowarzyszenie pod nazwą ,,Bractwo Sienkiewiczowskie”, którego prezesem została obecna pani dyrektor szkoły Dorota Hirkowska. Bractwo zrzesza ludzi, którzy z ogromnym oddaniem angażują się w popularyzację twórczości H. Sienkiewicza i chcą współpracować z innymi w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i różnych ciekawych materiałów nieznanych w szerszym gronie. W tym roku szkolnym Bractwo ogłosiło konkurs wśród szkół z całej Polski na komiks w wykonaniu dzieci pt.,, Sztuka nowelistyczna Henryka Sienkiewicza w przekładzie na język komiksu” oraz na scenariusze zajęć w wykonaniu nauczycieli pt.,, H. Sienkiewicz wciąż inspiruje nas do nowych działań”.

        Chociaż trudno być Sienkiewiczem XXI wieku robimy wszystko, aby nasi uczniowie byli dumni z tego, że są Polakami, że wywodzą się z Ziębic i chcemy, aby w życiu osiągali sukcesy na miarę naszego Noblisty.

Mamy świadomość do czego nas zobowiązuje imię tak wielkiego Polaka, dlatego

z  zapałem poszerzamy naszą i uczniów wiedzę o nim.

Pamiętamy o trwałych  i uniwersalnych wartościach estetycznych i etycznych, którymi Sienkiewicz wzbogacił kulturę swego narodu i literaturę światową, dlatego chcemy aby dzieła pisarza zawsze były w szkołach i wychowywały pokolenia młodych Polaków. Pragniemy pokazać piękno i mądrość jego dzieł oraz szlachetność patriotycznych i obywatelskich dokonań Sienkiewicza dla Ojczyzny.

 

 

           

 

                                    mgr Dorota Mikołajczyk

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza

                                                                             w Ziębicach

 

 

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice

      2     3