Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

             

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice

  

  

  W szkole prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne:

  Koło Plastyczne
prowadzący: D. Wrona-Popko
poniedziałek,13.45-14.30

  Koło Matematyczne
prowadzący: K. Jarosz
wtorek, 13.45-14.30

  Koło Matematyczne
prowadzący: A. Grabiec
 wtorek,13.45-14.30

  Koło Informatyczne
prowadzący: M. Tworek
poniedziałek,13.45-14.30


  Koło Matematyczne
prowadzący: V. Okaj
wtorek, 13.00-14.15

  SKS Dziewcząt
prowadzący: J. Ławrynowicz
 

poniedziałek , wtorek, środa w godzinach:15.00-16.30

  SKS Chłopców
 
prowadzący: G. Bartkiewicz

  wtorek, 14.30-16.00
  czwartek, 14.30-16.00
  piątek(SPnr4), 16.15-17.45

  Koło Ruchu Młodych
 
prowadzący: R. Ziółkowska
  środa, 14.45-15.30


 Koło Ekologiczne
 
prowadzący: B. Zańko
 środa, 13.40-14.30

  Koło Muzyczne
 
prowadzący: J. Chwedeczko
 czwartek,15.30-16.15


  Koło Dziennikarskie
 
prowadzący: M. Chmielowska
 wtorek, 13.45-14.30

  Koło Historyczne
 
prowadzący: M. Prytys
  czwartek,13.30-14.30

 Koło Taneczne
 prowadzący: J.Bednarska

 środa ,14.00-15.00,( co 2 tydzień)

 Gimnastyka Korekcyjna
 
prowadzący: M.Boksa
 czwartek, 11:45-12.30, 12:35-13:20

 

  Koło Krasomówcze

  prowadzący: L.Sobolewska

  piątek,11.50-12.35

  Zespół Kresowy

  prowadzące:J.Bednarska

  wtorek, 14.00-15.00, ( co 2 tydzień)
 
 

   Klub Europejski

  prowadzący: K.Jarosz

  środa:13:40-14.25

 

  

 

    Koło Mały Omnibus

  prowadzący: B.Zańko

  środa, 14.30-15.15

 

   Koło Turystyczne

   prowadzący: D.Dydko

   sezon wiosenno-letni

 

 

 

     

                                           KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

Lp.

   Nazwa koła

 Prowadzący

    Dzień

 Godzina

 

  1.

  

   2.

 

   3.

 

   4.

 

   5.

 

 

   6.

 

  

 

   7.

  

 

 

   8.

 

   9.

 

  10. 

 

  11.

 

  12.

 

  13.

 

  14.

 

  15.

 

  16.

 

 

 

 

  18.

 

  19.

 

  20.

 

  21.

 

  22.

 

Koło plastyczne

 

Koło matematyczne

 

Koło matematyczne

 

Koło informatyczne

 

Koło matematyczne

  kl.I-III

 

SKS dziewcząt

 

 

 

SKS chłopców

 

 

 

Koło muzyczne

 

Koło historyczne

 

Koło dziennikarskie

 

Koło ekologiczne

 

Koło Mały Omnibus

 

Koło teatralne

 

Zespół Kresowy

 

Koło taneczne

 

Klub Europejski

 

 

 

 

Koło Ruchu Młodych

 

Koło Krasomówcze

 

Koło Turystyczne

 

Ratownictwo

 

Gimnastyka

korekcyjna

 

D.Wrona-Popko

 

K.Jarosz

 

A. Grabiec

 

M.Tworek

 

V.Okaj

 

 

J.Ławrynowicz

 

 

 

G.Bartkiewicz

 

 

 

J.Chwedeczko

 

M.Prytys

 

M.Chmielowska

 

B.Zańko

 

B. Zańko

 

P. Kozadrowska

 

J. Bednarska

 

J.Bednarska

 

K.Jarosz

 

 

 

 

R. Ziółkowska

 

L.Sobolewska

 

D. Dydko

 

K.Stąporek

 

M.Boksa

 

poniedziałek

 

 wtorek

 

 wtorek

 

 poniedziałek

 

wtorek

 

 

poniedziałek

środa

piątek

 

wtorek

czwartek

piątek(SPnr4)

 

czwartek

 

czwartek

 

wtorek

 

środa

 

środa

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

środa

 

 

 

 

środa

 

piątek

 

 

 

poniedziałek

 

piątek

 

13.45-14.30

 

13.45-14.30

 

13.45-14.30

 

13.45-14.30

 

13.00-14.15

 

 

15.00-16.30

15.00-16.30

15.00-16.30

 

14.30-16.00

14.30-16.00

16.15-17.45

 

15.30-16.15

 

13.30-14.30

 

13.45-14.30

 

13.40-14.30

 

14.30-15.15

 

14.00-14.45

 

14.00-15.00

( co 2 tydzień)

14.00-15.00

( co 2 tydzień)

13.45-14.30

 

 

 

 

14.45-15.30

 

11.50-12.35

 

 

 

11.50-12.35

 

11.50-12.35