Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

              Aktualności                          Aktualności

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice

                
      

Organizacja szkoły

           SEKRETARIAT:  (074) 8191 576

     czynny codziennie :  7.30-15.00

        Zofia Palmowska    

       Pedagog szkolny:

      Renata Krzyżaniak- tel.( 074) 8 191 576, wewn. 27

                                                    Godziny  pracy: 8.00-13.00

          Szkolna pielęgniarka:

        Elżbieta Kałuża                 Godziny przyjęć:

                                                   wtorek:8.00-12.00

                                                    czwartek:8.00-12.00

                                                    piątek :12.00-15.00

         Świetlica szkolna:    Czynna codziennie :   od 10.30-15.30

         Kierownik świetlicy: B.Hrehorowska                                  

         Biblioteka szkolna :

           Edyta Sendor             Czynna codziennie :   od  7.45-13.45                         

         Stołówka szkolna:                                

         Czynna codziennie - obiady wydawane są od godz.  12.30-14.30

         Zapisy  w sekretariacie szkoły

        cena jednego obiadu;

         - dla ucznia: 3.10

         -dla ucznia innej szkoły 4.20

         -dla pracowników 3.70

         -dla osób z zewnątrz 5.00 , obiady na wynos 5.20          

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI I WYWIADÓWKI:

·         Wrzesień – spotkanie organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego.

·         Listopad, styczeń, marzec, maj – przekazanie informacji o postępach w nauce i o zachowaniu.

·         Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami według wspólnie przyjętych ustaleń.

                Czerwiec-spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami uczniów  klas „0”

Najbliższe konsultacje – indywidualne spotkania się ze wszystkimi nauczycielami będą w styczniu

 

 

     KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
im. Henryka Sienkiewicza
pl. Wolności 1
57-220 Ziębice
tel./fax: 074-819-15-76
e-mail : sp2.ziebice@vp.pl

 

                  Strona aktualnie w przebudowie

               za braki  przepraszamy.......

                       

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach jest placówką publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Ziębice. W roku szkolnym 2004/2005 podjęło naukę 388 uczniów w 17 oddziałach, pod opieką 28 pedagogów.

MISJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą:
- stwarzającą optymalne warunki rozwoju ucznia,
- wspomagającą ucznia w rozwoju jego talentów,
- wspierającą rodziców wychowaniu swoich dzieci,
- zapewniającą pełny komfort psychiczny i fizyczny uczniom,
- dającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- prowadzącą atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i ścieżki międzyprzedmiotowe,
- zapewniającą naukę języków obcych i informatykę od I klasy,
- kształtującą właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów.

W szkole znajduje się:
- biblioteka z bogatym księgozbiorem i dostępem do internetu,

  od września 2006r.w czytelni działa Centrum Informacji Multimedianej,
- pracownia komputerowa ze stałym dostępem do internetu,
- pracownia przedmiotowa z możliwością korzystania z 22 komputerów, a także
- bardzo dobrze wyposażone klasopracownie: kształcenia zintegrowanego, języka polskiego, języków obcych, matematyki, historii, przyrody, plastyki, muzyki, sala widowiskowa oraz świetlica,
- stołówka, która serwuje smaczne i zdrowe obiady dwudaniowe, a także
-pracownia terapii zajęciowej,

- gabinet pielęgniarki oraz boisko do gry .