Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach im.Henryka Sienkiewicza indeks

                                    pl. Wolności 1       
                              57-220 Ziębice
                             tel./ fax.074-819-15-76
                            e- mail: sp2.ziebice@vp.pl
                            www.sp2.ziebice.pl

 

Strona GłównaSzkołaPatron szkołyHistoria szkołyTradycja szkołyMy w środowiskuPriorytety Nasze sukcesyStatutKadraKontaktSekretariat

UczeńRegulaminPo lekcjachSamorządKlasyPlan lekcji

NauczycielSukcesyPublikacje

RodzicRada Rodziców

   

    Tradycje Sienkiewiczowskie  więcej

    Tradycje Kresowe  więcej

   Tradycje Sportowe

       TRADYCJE SIENKIEWICZOWSKIE SZKOŁY

 

 

 

   Tradycje sienkiewiczowskie w naszej szkole W 1998 roku nasza szkoła przyjęła za patrona wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza. W związku z tym zmieniliśmy obrzędowość i tradycję szkoły. Rokrocznie w rocznicę urodzenia naszego patrona organizujemy „Sienkiewiczadę”, czyli Konkurs Ortograficzny o Wielkie Pióro Henryka Sienkiewicza, w którym biorą udział wszystkie szkoły gminne. W tym dniu szkoła żyje patronem, organizowane są konkursy plastyczne, quizy, turnieje wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza i paradę postaci i przebranych bohaterów z powieści H. Sienkiewicza. Dzięki szerokiemu wachlarzowi kół zainteresowań możemy zaprezentować swoje zdolności w licznych konkursach i wystawach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.  więcej

     

KALENDARIUM  WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

POŚWIĘCONYCH PATRONOWI

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM.H.SIENKIEWICZA W ZIĘBICACH.

 

 

2007/2008

 

 

IX/X

W ramach przygotowań do wycieczki edukacyjnej do Warszawy,

klasy VI przygotowywały wiadomości o stolicy (na zajęciach Koła Historycznego i w ICIM ).Pod kierunkiem p.M.Prytys i E.Sendor przygotowały prezentacje o Warszawie, na zajęciach Koła Informatycznego wyszukiwały wiadomości o zabytkach, w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej obejrzały prezentację o rodzinie Henryka Sienkiewicza  w celu zapoznania się z wnuczką Henryka Sienkiewicza Marią Sienkiewicz i wspólnym układaniem listu, który zapisany został ostatecznie wraz z A.Bober, E.Bafią i P.Szczepańską. Niestety do spotkania  z wnuczką pisarza nie doszło, ponieważ była bardzo chora. List z pozdrowieniami  po wycieczce do M.Sienkiewicz układała VI b, ale ostatecznie przepisały i poprawiły te same osoby.

W dniach 17-18 X miała miejsce wycieczka klas VI dzięki zaangażowaniu wychowawców p.M.Prytys, M.Tworek i  G.Bartkiewicza przebiegała sprawnie mimo tragicznej informacji o pożarze i śmierci jednej z uczennic szkoły Kamili Wojtysiak z kl.Va. Po wycieczce zebrano sprawozdania  i spisano wrażenia uczniów na stronie internetowej szkoły w ramach pracowni ICIM.

Pan G.Bartkiewicz nagrał film z wycieczki, który jest już udostępniony do oglądania  przez wszystkie klasy. Uczniowie klas VI przekazywali swoje wrażenia również uczniom klas młodszych podczas godzin wychowawczych.

 

XII

W grudniu odbyło się wspólne czytanie nowel H.Sienkiewicza ze znanymi osobami publicznymi naszego miasta i Burmistrzem Ziębic .Wszystkie klasy obejrzały prezentacje multimedialne przygotowane pod kierunkiem bibliotekarza E.Sendor połączone ze wspólnym czytaniem w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Prezentacje ,, Latarnika’i ,,Janka Muzykanta” przygotowane pod kierunkiem opiekuna ICIM p.E.Sendor Bractwo Sienkiewiczowskie rozesłało do zaprzyjaźnionych i zrzeszonych w Bractwie szkół sienkiewiczowskich. Prezentacji multimedialnej towarzyszyła również wystawa ,,Nagrody Literackie’’.

 

I/II

Ogłoszono konkurs literacki dotyczący treści ,,Janka Muzykanta”  w kl. I-V i ,,Latarnika” w klasach VI.  Roztrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi po feriach zimowych wspólnie z  konkursem plastycznym ,,Mistrzowie muzyki” pod kierunkiem p.D.Wrony-Popko i muzycznym ,,Wybieramy Janka Muzykanta naszej szkoły” po kierunkiem p.J.Chwedeczko i M.Siembidy

III-IV przygotowania do Konkursu Muzycznego klas I-VI ,,Janko Muzykant Szkoły"

V Dzień Patrona- program artystyczny poszczególnych klas

    

2006/2007

 

-* Udział w III i IV  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  zorganizowanej pod patronatem Towarzystwa im.H.Sienkiewicza w Lublinie .Obie połączone ze sobą konferencje perygrynujące   gościły znanych sienkiewiczologów w Adamowie –Milanowie, Wojcieszkowie i Chełmnie w dniach 5-8 września 2006r.Nasza szkołę reprezentowały: pani wicedyrektor Dorota Mikołajczyk, która przedstawiła główne zadania i  program działań Bractwa Sienkiewiczowskiego i bibliotekarka Edyta Sendor,która przedstawiła szkolny projekt interdyscyplinarny: „I ty możesz zostać Sienkiewiczem XXI wieku”, realizowany w naszej szkole.

 

        *Zespół Kresowy „Dwójeczka” został zaproszony 27 września 2006 r. na Ogólnopolską Konferencję Naukową do Sosnowca. gdzie gościł w Klubie Jana Kiepury  i swym występem pt.: „Wesele kresowe” promował tradycje naszego regionu i naszą szkołę na Górnym Śląsku.

          *Zwiedzanie Muzeum w Woli Okrzejskiej i Oblęgorku, szkolna wycieczka  szlakiem Henryka Sienkiewicza. Wystawienie sztuki teatralnej „Pójdźmy za nim...”według noweli H.Sienkiewicza, w wykonaniu nauczycieli i uczniów z naszej szkoły (w  Adamowie-Milanowie i Okrzei 28-29 października 2006r.)

 

       * Tydzień Patriotyzmu w naszej szkole, zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznej ,akademii  i wystawy z okazji Święta Niepodległości

 

          *Zorganizowanie w szkole  spotkania  wszystkich uczniów

i nauczycieli szkoły z p.Antonim Cybulskim -kustoszem Muzeum w Woli Okrzejskiej (6 XII 2006r.)

 

* Konkurs Plastyczny na ferie zimowe na rzeźbę lub inna formę przestrzenną  przedstawiającą głównych bohaterów nowel Henryka Sienkiewicza:  „Sachem” lub„Janko Muzykant”  dla klas młodszych i  „Sachem” lub „Latarnik” dla klas starszych.

 

 

      * Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie 2007  

 Konferencja Naukowa :

„ Henryk Sienkiewicz i współczesność”

 

  *Dzień Patrona –12 czerwca 2007 r-

-prezentacja multimedialna w auli,

apel  na boisku szkolnym,

na zakończenie pokaz udzielania pierwszej pomocy dla zaproszonych dzieci  z ziębickich przedszkoli przez członków  Koła Ratowniczego

W prezentacji multimedialnej zaprezentowały swoją pracę różne koła zainteresowań      Podczas apelu na boisku szkolnym zostały wręczone nagrody i dyplomy dla uczniów  za całoroczną pracę  i aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły.

Największą popularnością cieszył się pokaz akcji udzielania pierwszej pomocy.

          Ponieważ wielu uczniów bierze udział w wielu kołach i kilka prezentacji odbywało się  w tym samym czasie w różnych miejscach szkoły wystawa prac plastycznych poplenerowych  została udostępniona obok biblioteki szkolnej ,aby wszyscy uczniowie mogli się  z nią zapoznać.

 

  

2005/2006

- nawiązanie współpracy z Towarzystwem im. H. Sienkiewicza  w Lublinie

- wyjazd na Ogólnopolską Konferencję Naukową do Sosnowca ze spektaklem teatralnym pt: „Lekcja literatury z           H. Sienkiewiczem”

-wycieczka klas IV do Woli Okrzejskiej   i Oblęgorka

- zorganizowanie konkursów literackich:

„Ulubiony bohater z książki                      H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”

 „Sprawozdanie z wycieczki do Woli Okrzejskiej i Oblęgorka”

 -konkurs czytelniczy dla klas IV i V „Śladami Henryka Sienkiewicza”

-Happeningi „Z Sienkiewiczem walczymy z nałogami” i „Pod Grunwaldem nie ma miejsca na papierosa”   

-przygotowywanie prezentacji multimedialnych : „Szlakiem Trylogii     H. Sienkiewicza”    

  „Twierdze z książek H .Sienkiewicza”  „Kobiety jego życia”

  „Zwiedzamy muzea  naszego Patrona”

-opracowanie scenariuszy lekcji, dotyczących pracy z patronem szkoły na różnych  przedmiotach przez wszystkich nauczycieli

-lekcje muzealne w Muzeum Sprzętu i Gospodarstwa Domowego w Ziębicach dotyczące historii broni i strojów szlacheckich

-wystawa makiet i prac plastycznych „Częstochowa w oczach dziecka” w ramach realizacji projektu „I ty możesz zostać Sienkiewiczem XXI wieku”

-I Ogólnopolska Konferencja Naukowa    w ramach Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich 2006  pt.: „Patriotyczne i obywatelskie lekcje Henryka Sienkiewicza”

-III Gminny Konkurs Ortograficzny

„Sienkiewiczada”, prezentacja pracy z

H. Sienkiewiczem na Dzień Patrona

 

  

2004/2005

- projekt edukacyjny „H. Sienkiewicz       – patronem naszej szkoły”

 - wycieczka do Woli Okrzejskiej

-nawiązanie współpracy z TVP 3 Wrocław

- konkurs na najlepsze sprawozdanie        z wycieczki do Woli Okrzejskiej

- wystąpienie do Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie orderu Antoniemu Cybulskiemu

- zbiórka pieniędzy na renowację cmentarzy polskich w Kołomyi                  i w Żytomierzu

- wycieczka z darami do Kołomyi

- Dzieci Kresom – występy zespołu artystycznego „Dwójeczka” w okolicznych miejscowościach naszej gminy

- wyjazd na Ukrainę „Śladami twierdz Sienkiewiczowskich” ( Kołomyja, Lwów, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Chocim )

- ufundowanie 10 paszportów dla dzieci     z Kołomyi

-  II Gminny Konkurs Ortograficzny „Sienkiewiczada”

- organizacja XIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich

- podpisanie „AKTU WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 2 W ZIĘBICACH                               A TOWARZYSTWEM KULTURY POLSKIEJ POKUCIE                               I SZKOŁĄ POLSKĄ W KOŁOMYI NA UKRAINIE”

- wakacyjna wymiana młodzieży – przyjazd do Ziębic dzieci z Kołomyi

 

  

 

 2003/2004

- Dni Patrona Szkoły – inscenizacja wybranego fragmentu        „W pustyni       i w puszczy”, wystawa prac plastycznych, konkursy wiedzy o H. Sienkiewiczu

- szerzenie kultury kresowej, powstanie zespołu artystycznego „Dwójeczka”

-nawiązanie współpracy z Bractwem Rycerskim z Ziębic

- I Gminny Konkurs Ortograficzny „Sienkiewiczada”

- udział w Zlocie w Szydłowcu

 

   

 2002/2003

 

- przygotowania do obchodów 55-lecia szkoły

- realizacja programu edukacyjnego       „H. Sienkiewicz – nasz patron”

- zapoznanie uczniów klas I-III                 z fragmentami powieści„W pustyni            i w puszczy”, wykonanie ilustracji, proporczyków okolicznościowych z okazji jubileuszu szkoły, przygotowanie    i prezentowanie inscenizacji teatralnych do utworów H. Sienkiewicza

- w kl. IV-VI praca z patronem realizowana na wszystkich przedmiotach,

- konkurs ortograficzny na etapie szkolnym „O pióro H. Sienkiewicza”

- przygotowanie prac konkursowych          na Zlot

- obchody 55-lecia szkoły – prezentacja twórczości  H. Sienkiewicza

- udział w Zlocie w Myszkowie

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Wnuk pisarza Juliusz Sienkiewicz  - Gość Honorowy

        Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Ziębicach

 

   

    

2001/2002

 

- Dni Patrona Szkoły ( apel- inscenizacje utworów H. Sienkiewicza, quiz –

znajomość nowel patrona, konkursy: plastyczny „H. Sienkiewicz w nowelach”, recytatorski – „Proza H. Sienkiewicza ”, wiedzy – „H. Sienkiewicz – bliski znajomy”, recytatorski ).

- przygotowanie prac konkursowych na Zlot do Poznania

- szkolny konkurs plastyczny i literacki pod hasłem PATRON,

- udział w Zlocie

- konkurs ortograficzny „O pióro Henryka Sienkiewicza”

 

 

 2000/2001

 

- zabawa karnawałowa pod hasłem „Bohaterowie Sienkiewicza”

- materiały zebrane przez nas i wysłane   do Woli Okrzejskiej zostały umieszczone w zbiorach muzeum

- przygotowanie prac konkursowych (literackiej i plastycznej) na Zlot

- udział w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Szczecinie

- Dni Patrona „W świecie utworów          H. Sienkiewicza”

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

1999/2000

 

- nawiązanie współpracy ze Szkołą Polską w Stanisławowie na Ukrainie, wymiana korespondencji między uczniami, zbieranie darów dla dzieci z Ukrainy (książki, pamiątki, przybory szkolne ).

- obchody Dni Patrona Szkoły (konkursy, scenki rodzajowe z powieści                   H. Sienkiewicza ).

 

      

1998/1999

 

 – uroczyste obchody Dnia Patrona, konkursy i inscenizacje poświęcone patronowi,

 

  

1997/1998

 

 – przeprowadzenie plebiscytu wśród uczniów  „Wybieramy patrona”

- 50-lecie istnienia szkoły, nadanie imienia Henryka Sienkiewicza, wręczenie sztandaru i otwarcie boiska szkolnego, zjazd absolwentów

 

 

  

       TRADYCJE KRESOWE

        

 

  

 

 

 

          „Skąd się wywodzą nasze korzenie? "             

    Jednym z priorytetów naszej szkoły jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.                         Wszyscy nauczyciele poprzez różne działania czuwają nad tym , aby uczniowie naszej szkoły               mieli poczucie przynależności zarówno do miasta , regionu jak i do państwa polskiego.                 Budzenie i pielęgnowanie tożsamości narodowej jest szczególnie ważne w dobie dążenia                    wielu narodów europejskich do integracji. Procesy zjednoczeniowe nie powinny jednak sprawić,            że zapomnimy o własnej historii , o tym ,skąd pochodzimy, gdzie są nasze początki?                                  W naszej szkole często odbywają się spotkania ze starszymi osobami ,które opowiadają o swoich losach ,o historii miasta po II wojnie światowej i  wspominają  lata młodości.   więcej

                                                       

 

 

    TRADYCJE  SPORTOWE     więcej...

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Album

Archiwum

Dokumenty

Ankiety

Linki

Ziębice